ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ເບີ່ງທັງໝົດ

ນ້ຳລອດພູ ບ້ານນາທົ່ງ

ນ້ຳລອດພູແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງນາໝໍ້ ປະມານ 8 …